Foto Kereta Api KA Gajayana Seruduk 3 Rumah

Gerbong KA Gajayana seruduk 3 rumah. Kereta api ini berjalan tanpa lokomotif